Foto's van de demontage van het torenuurwerk in 1980

en de

bedenker van het bijzondere slingersysteem van dit uurwerk

ACTIE BEHOUD TORENUURWERK

Lattrop -Breklenkamp

Vorig jaar is middels een tentoonstelling van oude Twentse torenuurwerken door de

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Lattrop-Breklenkamp

een start gemaakt om het eeuwenoude torenuurwerk van Lattrop voor het nageslacht te bewaren en onder te brengen in de stichting B.C.E.L.B.

Ook is er toen voor het najaar een actie aangekondigd om het benodigde bedrag € 10.000 bijeen te krijgen om dit prachtige en zeldzame uurwerk dat meer dan 100 jaar voor Lattrop - Breklenkamp de tijd heeft aangegeven te behouden en te voorkomen dat het voor goed naar elders verdwijnt.

In de aanloop van deze actie is via de bijdragebus bij het uurwerk reeds 1368,40 euro binnengekomen.

    Een mooi begin, maar we zijn er nog niet……

Daarom deze grote actie!

Samen kunnen dit historisch stukje

 erfgoed voor de toekomst behouden!

U steunt ons toch ook!

U kunt uw bijdrage overmaken op  

Triodos Bank nr. 

NL73 TRIO 0198 1155 98  

t.nv. Stichting B.C.E.L.B. Lattrop-Breklenkamp. o.v.v. Torenuurwerk Lattrop

Of persoonlijk contact opnemen met de vz. van

de stichting tel. 0541 - 229735