Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

RSIN nummer: 8548.54.137

en K . V . K. nr. 62529617

ANBI-status per 1 januari 2016

Oude koetshuis, gedeelte van de oude pastorie van Lattrop uit 1818,

gebouwd achter de eerste waterstaatskerk van Lattrop.( voor de restauratie,)

met nog de dichtgemetselde ramen.

Het gebouw is in 1818 gebouwd als koetshuis voor de eerste pastoor van Lattrop,

Joh.Vinke (1818-1822). Het was gebouwd op een zandrug, toenmalige markegrond,

op een plek waar rond 1800 de schuur voor de turfopslag van Lattrop stond.

In dit voormalige koetshuis met kelder, zolder en keuken waren in de laatste oorlogsjaren 40 kloosterzusters uit Amersfoort gehuisvest.

Het gebouw is in 2014 op advies van de stichting geheel gerestaureerd en in

oude staat terug gebracht.

Na restauratie.

BESTUUR

Harry Smienk - Voorzitter

Dennis Rerink - Secretaris/ Penningmeester

Gerrit Pikkemaat - Lid

De bestuurders ontvangen geen beloning

Contactpersoon is Dhr. H.J. Smienk, Disseroltweg 27 A ,

7635 NE, Lattrop-Breklenkamp Tel: 0541-229735

Het banknummer van de stichting is:

Triodosbank: NL 73 TRIO 0198 1155 98

o.v.v. Stichting B.C.E.L.B. Lattrop-Breklenkamp.

Financiƫle verantwoording 2017

De inkomsten van de stichting bedroegen 16.877,87 euro

Aan giften en bijdragen 1750 euro

Kredietprovisie 0,0 eurocent

Aan web hosting werd 39,99 euro uitgegeven

Lasten bedroegen 3239,15 euro

De reserve bedroeg 13.638,72 euro

Jaarplan 2018

- Visie- ontwikkeling voor de langere termijn

- Werven van gelden goederen en subsidies

- Beheren ingebracht goed

- Aansluiten bij regio -organisaties

- Bekendheid uitbouwen.

- Versterken bestuur.