RSIN nummer: 8548.54.137

en K . V . K. nr. 62529617

ANBI-status per 1 januari 2016

Oude koetshuis, gedeelte van de oude pastorie van Lattrop uit 1818,

gebouwd achter de eerste waterstaatskerk van Lattrop.( voor de restauratie,)

met nog de dichtgemetselde ramen.

Het gebouw is in 1818 gebouwd als koetshuis voor de eerste pastoor van Lattrop,

Joh.Vinke (1818-1822). Het was gebouwd op een zandrug, toenmalige markegrond,

op een plek waar rond 1800 de schuur voor de turfopslag van Lattrop stond.

In dit voormalige koetshuis met kelder, zolder en keuken waren in de laatste oorlogsjaren 40 kloosterzusters uit Amersfoort gehuisvest.

Het gebouw is in 2014 op advies van de stichting geheel gerestaureerd en in

oude staat terug gebracht.

Na restauratie.

BESTUUR

Harry Smienk - Voorzitter

Dennis Rerink - Secretaris/ Penningmeester

Gerrit Pikkemaat - Lid

De bestuurders ontvangen geen beloning

Contactpersoon is Dhr. H.J. Smienk, Disseroltweg 27 A ,

7635 NE, Lattrop-Breklenkamp Tel: 0541-229735

Het banknummer van de stichting is:

Triodosbank: NL 73 TRIO 0198 1155 98

o.v.v. Stichting B.C.E.L.B. Lattrop-Breklenkamp.

Financiële verantwoording 2021

De inkomsten van de stichting bedroegen 205.370, euro

Aan giften en bijdragen   13010,00 euro

Ontvangen huur/borg        2360,00 euro

Kredietprovisie 0,0 eurocent

Aan subsidies ontvangen         190.000,00

Lasten Algemeen bedroegen     10.769 euro

Rente op lening                               909 euro

Batig saldo bedroeg  -              193.692 euro

Jaarplan 2022

- Verdere Visie- ontwikkeling voor de langere termijn

   m.o.o. verwerving pastorie en grond.

- Vernieuwen van de Statuten.

- Werven van gelden goederen en subsidies.

- Beheren ingebracht goed /archieven /boeken.

- Aansluiten bij regio -organisaties  cult. erfgoed.

- Bekendheid uitbouwen. regionale gids.

- Versterken/ uitbreiding bestuur.

- Samenwerking lokale dorpsorganisaties.

- Organiseren van Culturele activiteiten. 


Toevoegingen: 

In ​ 2017 is een woning  verworven w.o.z. waarde 185.000 euro.

Het volledig Accountantsrapport is ter inzage.